Dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem

Sedz zaudējumus, kas trešajām personām nodarīti saistībā ar dzīvokļa apsaimniekošanu. Izvēlieties, ja uzskatāt, ka Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi nevarat radīt cita veida zaudējumus.

 • Dzīvoklī notiek ūdensvada avārija, un ūdens applūdina apakšējo stāvu kaimiņu dzīvokļus. Apdrošināšana sedz kaimiņiem radītos zaudējumus.
 • Bojātas elektroinstalācijas dēļ dzīvoklī izceļas ugunsgrēks. Ugunsgrēka un tā dzēšanas laikā tiek nodarīti bojājumi kaimiņu dzīvoklim. Apdrošināšana sedz zaudējumus.
 • Būdams dzīvokļa īrnieks, veicat kosmētisko remontu, kura laikā netīši radāt zaudējumus dzīvokļa īpašniekam. Šos zaudējumus sedz apdrošināšana.


Ēkas īpašniekiem vai īrniekiem

Sedz zaudējumus, kas trešajām personām nodarīti saistībā ar privātmājas un tai pieguļošā gruntsgabala apsaimniekošanu. Izvēlieties, ja uzskatāt, ka Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi nevarat radīt cita veida zaudējumus.

 • Ziemas laikā ledus gabals no ēkas jumta uzkrīt pie tās novietotajai kaimiņa automašīnai un to sabojā. Radītos zaudējumus sedz apdrošināšana.
 • Vētra nolauž uz Jūsu gruntsgabala augošu koku, un tas uzkrīt blakus esošajai mājai. Apdrošināšana sedz zaudējumus.
 • Būdams ēkas īrnieks, neuzmanības dēļ noplūdināt telpas un radāt zaudējumus īpašniekam. Šos zaudējumus sedz apdrošināšana.


Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispilnīgākā CTA apdrošināšana, kas sedz zaudējumus saistībā gan ar ikdienas riskiem, aktīvo atpūtu un mājdzīvnieku turēšanu, gan ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un kosmētisko remontdarbu veikšanu. Izvēloties šo apdrošināšanas veidu, apdrošināta būs arī Jūsu ģimenes locekļu – dzīvesbiedra un nepilngadīgo bērnu – atbildība jebkurā ģeogrāfiskajā teritorijā pēc Jūsu izvēles.

 • Jūsu bērns, spēlējot bumbu izsit stiklu kaimiņu mājai. Zaudējumus sedz apdrošināšana.
 • Braucot ar velosipēdu vai slēpēm, Jūs uzbraucat citam cilvēkam, nodarot miesas bojājumus. Zaudējumus sedz apdrošināšana.
 • Jūsu suns izbēg no mājas teritorijas uz ceļa un izraisa ceļu satiksmes negadījumu vai kādam iekož. Zaudējumus sedz apdrošināšana.
 • Pārplūstot vannai vai plīstot caurulei, tiek noplūdināti kaimiņi vai bojātas īrētas dzīvojamās telpas. Zaudējumus sedz apdrošināšana.
 • Īssavienojums sadzīves tehnikā izraisa ugunsgrēku, kurā tiek bojāts trešo personu īpašums vai radīts kaitējums viņu dzīvībai vai veselībai. Zaudējumus sedz apdrošināšana.


Būvniecības apdrošināšana

Sedz zaudējumus, kas nejauši radīti trešajām personām saistībā ar Jūsu privātmājas celtniecību, kā arī remontdarbiem Jūsu mājā vai dzīvoklī. Izvēlieties, ja pats organizējat būvniecības vai remontdarbu procesu savā īpašumā un saskaņā ar likumdošanu esat atbildīgs par to.

 • Jūsu privātmājas būvdarbu laikā celtnieki neuzmanības dēļ pārcērt trešajām personām piederošu kabeli. Radušos zaudējumus sedz apdrošināšana.
 • Kad veicat jumta rekonstrukciju savai privātmājai, izceļas ugunsgrēks, kas nodara zaudējumus kaimiņiem. Apdrošināšana sedz zaudējumus.
 • Veicot inženierkomunikāciju nomaiņu vai izbūvi savā dzīvoklī, būvdarbu laikā Jūs noplūdināt kaimiņus. Viņiem nodarītos zaudējumus sedz apdrošināšana.


Dokumenti

Dokumenti

Civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšana – izklausās svešādi un sarežģīti, tomēr tas ir viens no vajadzīgākajiem apdrošināšanas veidiem. CTA apdrošināšana pasargā mūs no zaudējumiem daudzos pavisam ikdienišķos gadījumos, kad apstākļu sakritības dēļ esam nonākuši nepatikšanās. Aicinām noskatīties klipu ar trim pavisam vienkāršām situācijām, kādas varam piedzīvot.

Seesam priekšrocības

 • Polises ietvaros sedzam arī apdrošināto personu īrētajam nekustamajam īpašumam nodarītos zaudējumus.
 • Polises ietvaros sedzam arī zaudējumus, ko apdrošinātā persona nodarījusi mācību prakses laikā.
 • Polises ietvaros pēc apdrošinājuma ņēmēja izvēles sedzam viņa un viņa ģimenes locekļu personisko atbildību pret citām personām Latvijā, Baltijā, Eiropā vai visā pasaulē.

Apdrošināšanas veidi

Dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka CTA apdrošināšana

Sedz zaudējumus, kas trešajām personām nodarīti saistībā ar dzīvokļa apsaimniekošanu. Izvēlieties, ja uzskatāt, ka Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi nevarat radīt cita veida zaudējumus.

Pieteikties

Ēkas īpašnieka vai īrnieka CTA apdrošināšana

Sedz zaudējumus, kas trešajām personām nodarīti saistībā ar privātmājas un tai pieguļošā gruntsgabala apsaimniekošanu. Izvēlieties, ja uzskatāt, ka Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi nevarat radīt cita veida zaudējumus.

Pieteikties

Privātpersonas CTA apdrošināšana

Šī ir vispilnīgākā CTA apdrošināšana, kas sedz zaudējumus saistībā gan ar ikdienas riskiem, aktīvo atpūtu un mājdzīvnieku turēšanu, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un kosmētisko remontdarbu veikšanu, gan arī ģimenes locekļu – dzīvesbiedra un nepilngadīgo bērnu – atbildību jebkurā ģeogrāfiskajā teritorijā pēc Jūsu izvēles.

Pieteikties

Būvniecības CTA apdrošināšana

Sedz zaudējumus, kas nejauši radīti trešajām personām saistībā ar Jūsu privātmājas celtniecību, kā arī remontdarbiem Jūsu mājā vai dzīvoklī. Izvēlieties, ja pats organizējat būvniecības vai remontdarbu procesu savā īpašumā un saskaņā ar likumdošanu esat atbildīgs par to.

Pieteikties