Seesam priekšrocības

  • Polises ietvaros sedzam arī apdrošināto personu īrētajam nekustamajam īpašumam nodarītos zaudējumus.
  • Polises ietvaros sedzam arī zaudējumus, ko apdrošinātā persona nodarījusi mācību prakses laikā.
  • Polises ietvaros pēc apdrošinājuma ņēmēja izvēles sedzam viņa un viņa ģimenes locekļu personisko atbildību pret citām personām Latvijā, Baltijā, Eiropā vai visā pasaulē.

Apdrošināšanas veidi

Dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka CTA apdrošināšana

Sedz zaudējumus, kas trešajām personām nodarīti saistībā ar dzīvokļa apsaimniekošanu. Izvēlieties, ja uzskatāt, ka Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi nevarat radīt cita veida zaudējumus.

Pieteikties

Ēkas īpašnieka vai īrnieka CTA apdrošināšana

Sedz zaudējumus, kas trešajām personām nodarīti saistībā ar privātmājas un tai pieguļošā gruntsgabala apsaimniekošanu. Izvēlieties, ja uzskatāt, ka Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi nevarat radīt cita veida zaudējumus.

Pieteikties

Privātpersonas CTA apdrošināšana

Šī ir vispilnīgākā CTA apdrošināšana, kas sedz zaudējumus saistībā gan ar ikdienas riskiem, aktīvo atpūtu un mājdzīvnieku turēšanu, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un kosmētisko remontdarbu veikšanu, gan arī ģimenes locekļu – dzīvesbiedra un nepilngadīgo bērnu – atbildību jebkurā ģeogrāfiskajā teritorijā pēc Jūsu izvēles.

Pieteikties

Būvniecības CTA apdrošināšana

Sedz zaudējumus, kas nejauši radīti trešajām personām saistībā ar Jūsu privātmājas celtniecību, kā arī remontdarbiem Jūsu mājā vai dzīvoklī. Izvēlieties, ja pats organizējat būvniecības vai remontdarbu procesu savā īpašumā un saskaņā ar likumdošanu esat atbildīgs par to.

Pieteikties